Đối với không gian nhà hiện đại, đặc biệt là nhà phố, vấn đề ánh sáng và không khí luôn đuợc đặt lên hàng đầu. Giếng trời hiện nay càng ngày càng trở nên phổ biến trong