Bàn thờ là vị trí thiêng liêng nhất trong nhà, là một không gian quan trọng có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, nó đã trở thành truyền thống lâu đời và lưu truyền qua